کمپین کمال (کاهش محفوظات-افزایش لیاقت ها و مهارت ها)
نظر سنجی ویژه فرهنگیان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- کمپین کمال (کاهش محفوظات-افزایش لیاقت ها و مهارت ها) (http://kamal-edu.ir/anjoman)
+-- انجمن: کدام نظام آموزشی؟ (http://kamal-edu.ir/anjoman/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: نظر سنجی (http://kamal-edu.ir/anjoman/forumdisplay.php?fid=6)
+--- موضوع: نظر سنجی ویژه فرهنگیان (/showthread.php?tid=5)نظر سنجی ویژه فرهنگیان - admin - 2016/10/22

هدف از این نظر سنجی صرفا سنجش نظر همکاران فرهنگی است.

سوال: 
لطفا سوال را در بخش نظر سنجی  ببینید.

(بالاتر از همین موضوع نظر سنجی قرار دارد. پس از انتخاب یک گزینه، روی کلید (( رای! )) کلیک نمایید.)