نظرسنجی آزاد--با توجه به تجربه خود در زندگی ، کدام گزینه در آینده فرزند شما نقش بیشتری دارد؟(فقط یک گزینه )
آموزش مطالب سخت و پیچیده علوم پایه در مقاطع مختلف آموزش و پروش
12.50%
7 مهمان
7 12.50%
آموزش مهارت های اجتماعی و آموزش علوم پایه و علوم انسانی (علمی+عملی) در حد فهم اکثر دانش آموز در مقاطع مختلف آموزش و پرورش
87.50%
admin، 48 مهمان
49 87.50%
در کل: 56 رأی 100%